MKP: ”Hindistan Halk Savaşı HKP(M) Önderliğinde Zafere İlerliyor! ”

Haber Merkezi: Hindistan faşist rejiminin Hindistan Halk Savaşı’nı bastırma, halkların kurtuluşunun önünü kesmek amaçlı başlatmış olduğu geniş çaplı saldırılara karşı; Hindistan Komünist Partisi’nin önderliğinde sürdürülen Halk Savaşı’na aynı şiddette enternasyonel destek ve dayanışma çağrıları da gelmeye devam ediyor.

Elimize ulaşan Maoist Komünist Partisi’nin, Hindistan Halk Savaşıyla dayanışma çağrısını okuyucularımızla paylaşıyoruz.


“Emperyalist sistemin gözdesi ve Hint egemen sınıflarının temsilcisi Hindistan Başbakanı Nahendra Modi hükümeti Emperyalist sistemin krizinin faturasını Hindistan halklarına ve emekçilerine ödetebilmek için HKP(M) önderliğindeki büyük direnişi kırmaya, Faşist Hindistan rejiminin yeni bir karşıdevrimci bastırma-yoketme saldırısı Prahar-3 ile milyonlarca Hint emekçisine umut olan Halk Savaşını boşa bir çaba ile durdurmaya çabalıyor. Açıktır ki bu karşı-devrimci kampanyanın milyonlarca Hint emekçisine, aydınına, yoksul köylülerine, kadın, genç ve çocuklara kitlesel ve ferdi katliamlar, işkenceler, yaşam alanlarının askeri esir kamp alanlarına dönüştürülmesi, milis, gerilla ve Parti kadrolarına karşı yaygın yargısız infazlar getireceği kaçınılmazdır. Bu nedenle HKP(M) ve PLGA ve Cephe örgütlerinin silahlı silahsız kitlesel direnişi meşruudur. Ve enternasyonal desteği zorunlu kılıyor.

HKP(M)in önderliğinden Kisenji yoldaşın katledilmesinin 10. yılına denk gelen HKP(M)in uluslararası destek günü ve eylemleri için 24 Kasım çağrısı; başta MLM den oluşan enternasyonal hareket kadar tüm devrimci hareketlerin dayanışma ve duyarlılığını talep eden çağrısını selamlıyoruz.

Hindistan milyarı aşan nüfusu ile İşçilerin, köylülerin, aydınların,kadınların, Adivasi, Dalitler, çeşitli dini azınlıklar, Keşmir, Assam, Manipur uluslarının ulsal baskı ve modern sınıf çelişmeleri kadar ataerkil ve kast sisteminin  sancılarını yaşayan yeni toplumsal yaşama ve yeni demokratik devrime gebe bir geniş coğrafyadır. Maoist Komünistlerin ve Çaru Mazumdar’ın  önderliğinde ki 1967 Naxalbari ayaklanmasından günümüze kısa bir kesintiden sonra Hindistanı boydanboya kaplayan birçok eyaleti içine alan bir bölgede, Halk Savaşı ile kızılbayrakların dalgalandığı bir özgürlük ve yeni toplumsal yaşamın sahasıdır.

Bu nedenle emperyalist sistem ve Hint egemen sınıfları, Hint anaakım (MassMedya) basınının Kızıl Koridor olarak adlandırdığı hızla etki sahası her yıl genişleyen gerilla harekat bölgeleri ve kurtarılmış alanlarda HKP (M) önderliğinde silahlı halk ordusu PLGA ve silahlı/silahsız kitle örgütleri (milis ve devrimci halk komiteleri) ile yeni demokratik iktidarın alanlarını sağlamlaştırılmasından şiddetle rahatsızlık duyuyor. Daha önce denediği Dandakaranya da yoğunlaşan Green Hunt(Yeşil Av) ve Salva Judum saldırıları halkın devrimci direnişi, HKP(M)in önderliğinde Halk Kurtuluş Gerilla Ordusu’nun (PLGA) başarılı eylemleri ve kitle eylemleri, uluslararası kampanya destekleri ile püskürtülmüştü. Hint egemenlerinin Hindistan Modi Hükümetinin içişleri bakanı koordinesinde 10 eyalet başbakanları ile hazırladıkları yeni saldırı konseptinde Prahar-3 saldırısı başladığı andan itibaren içinde MK üyelerininde bulunduğu 10 larca değerli kadro ve savaşçısını ölümsüzlüğe uğurlayan HKP(M) bir çok başarılı askeri ve kitle eylemleri ile dişediş bir direniş sergiliyor. 

Partimiz içinde bulunduğu koşullardan dolayı ve sınırlı kadro ve örgütsel gücü ile Tutsaklarla dayanışma için hapishaneler kampanyası sürecinde iken haber aldığı 24 Kasım Hindistan Halk Savaşını desteklemek için eylem gününe yönelik anında hazırlık ve refleks gösteremedi. Ancak Hindistan faşist Modi Hükümetinin Bastır ve Yoket konsepti ile Prahar-3 saldırısı altında ki kardeş parti HKP(M) ve PLGA ve  Yeni iktidar alanlarının savunulması ve Halk Savaşının sahiplenilmesi için çalışmaların zamana yayılması ve süreklileştirilmesinin önemini görüyoruz. Partimiz MKP’nin kadro ve örgütlü kesimine olduğu kadar, mücadelemize destek veren, sempati duyan ve genel devrimci demokratik duyarlılıkla dostluk ilişkileri içinde olan tüm kesimlere Hindistanda ki Halk Savaşını destekleme ve Hint faşist egemen sınıfların ve faşist Modi hükümetinin başlattığı kanlı Prahar-3 kampanyasına karşı Hindistan halk hareketine ve onun önderi HKP(M)e destek eylemlerine çağırıyor.

Partimiz MKP’nin kavrayışıyla; Proleter Dünya Devriminin stratejik saldırısının günümüzdeki en büyük Halk Savaşı cephelerinden biri olan Hindistan devrimini ve Hindistan Halk Savaşını sahiplenmek, desteklemek Uluslararası MLM’ler ve devrimci hareketler için enternasyonalist görevdir. 

Bununla birlikte Partimiz MKP, UKH’nin birliğinin sağlanması, Proleter Dünya Devrimi perspektifiyle UKH’nin tüm bileşenlerini bağlayacak bir Proğram ve Stratejinin kazandırılması, Halk Savaşlarının salt bir teorik kabulden çıkarılacak adımların atılmasını süren Hindistan, Filipinler ve diğer halk savaşlarına en stratejik destek olacağı bilinciyle hareket edilmesine dikkat çekmektedir.

Kahrolsun Faşist Hindistan Devleti!

Faşist Hindistan egemenlerinin kanlı Prahar-3 saldırısını devrimci enternasyonal dayanışma ile karşıla!

Yaşasın Hindistan Halk Savaşı!

Yaşasın HKP(M) Yaşasın PLGA’nın şanlı Mücadelesi!

Yaşasın Proleter Dünya Devrimi!

Yaşasın Proletarya Enternasyonalizmi!

Yaşasın Marksizm Leninizm Maoizm!

Maoist Komünist Partisi / MK-SB”

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Next Post

Sezgin Tanrıkulu Çetin’in katledilmesini Soylu’ya sordu: ‘Yargısız infaz doğrumu?’

Per Ara 2 , 2021
Print 🖨 PDF 📄 eBook 📱 Haber Merkezi: İstanbul’da polis dur ihtarına uymadığını iddia ettiği Çetin Kaya’yı öldürdü. CHP’li Tanrıkulu, Bakan Soylu’ya “Polisin, Çetin Kaya’yı yere yatırıp ters kelepçe taktıktan sonra yakın mesafeden ensesinden vurarak öldürdüğü iddiası doğru mu” diye sordu. İstanbul Kadıköy’de dur ihtarına uymadığı iddia edilen Çetin Kaya […]

Kategoriler


Translate »