İstanbul İSİG Meclisi: Tersane gemi sektöründe en az 226 işçi yaşamını yitirdi

Haber Merkezi: İstanbul İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi, “2020 Tersane Gemi Sektöründe İş Cinayetleri Raporu”nu açıkladı. Raporda, son sekiz yılda tersane gemi sektöründe en az 226 işçinin yaşamını yitirdiği belirtildi.

DİSK Limter-İş Sendikası’na üye tersane işçileri Tuzla İçmeler Köprüsü üzerinde bir araya geldi. İstanbul İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi’nin hazırladığı “İş Cinayetleri Raporu”nu Limter-İş başkanı Kamber Saygılı okudu. Saygılı  “Yaşamak için değil adeta çalışmak için yaşıyoruz! Evde kira, gıda-eğitim-sağlık giderleri ve elektrik-su-doğalgaz faturaları… Resmi enflasyon yüzde 15 ama gerçekte enflasyon yüzde 35-40’a varmış durumda. Bıçak kemiğe dayandı, geçinemiyoruz!” dedi.

İki kişinin yapacağı işin tek kişi üzerine yıkıldığını belirten Saygılı, şöyle devam etti “Güvencesizliği bugünün proleter çalışma ve yaşam disiplini haline getiren AKP’nin iktidar yılları boyunca iş cinayetlerinde yaklaşık 27 bin işçi hayatını kaybetti. Diğer yandan koronavirüs salgınıyla beraber sermaye güvencesiz, esnek ve kuralsız çalışma koşullarını daha da ağırlaştırdı ve yaygınlaştırdı. Sonuç ise ortada! Türkiye’de tarihin en büyük sağlık emekçileri merkezli ‘işçikırımı’ meydana geldi. 2020 yılında İş Cinayetleri sonucu 2 bin 427 işçi hayatını kaybetti, siyasal/ekonomik krizi aşmak için işçiler daha çok öl(dürül)dü.”

Raporda tersane işçilerinin talepleri de şu şekilde sıralandı:

►Pek çok işçinin ölümüne ve yüzlercesinin yaralanmasına yol açan iş koşullarıyla toplama kamplarından farksız olan tersanelerde, iş cinayetlerinin sorumlularının yargılanması.

►İş güvenliği tedbirlerinin alınması. Uzun çalışma saatlerine son verilmesi. Her tersaneye sağlık ekipmanı sağlanması.

►İşçilerin hak ettikleri ücretlerin zamanında ödenmesi ve yatırılmayan sigorta primlerinin yatırılması.

►Taşeronlaştırmaya son verilmesi. Sendikal örgütlenmenin önündeki engellerin kaldırılması.

Editor

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Next Post

Proletarya Partisi, Kitlelerin Hapsedildiği Karanlığa Tutulmuş Işıktır!

Çar Oca 27 , 2021
Print 🖨 PDF 📄 eBook 📱 Partimiz, Maoist Komünist Partisi’nin doğuşundan itibaren bütün çalışması ve gayesi Marksizm, Leninizm, Maoizm bilimini Türkiye ve K. Kürdistan toplumsal somut pratiği ile birleştirmek ve bu temel ilke ışığında Türk ve Kürt ulusları ve çeşitli milliyetlerden işçileri ve emekçi köylülüğü, tüm halk kitlelerini sosyalizm-komünizm mücadelesinde birleştirmek ve […]

Kategoriler


Translate »