Çıplak arama işkencesinin adı değişti: ‘Detaylı arama’

Haber Merkezi: Hapishanelerde onur kırıcı bir işkence uygulaması olarak hayata geçen çıplak aramayla ilgili “ifade” değişikliklerine gidildi. Özellikle hapishane girişlerinde uygulanan çıplak aramanın adı “detaylı arama” olarak değiştirildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın imzası ile Resmi Gazete’de yayınlanan Ceza İnfaz Kurumlarının Yönetimi ile Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile tartışmalı “çıplak arama” ibaresi yönetmelikten çıkarıldı, yerine “detaylı arama” ibaresi getirildi.

Yönetmelikte yer alan 34. maddenin ikinci fıkrasındaki, “Hükümlünün üzerinde, kuruma sokulması veya bulundurulması yasak madde veya eşya bulunduğuna dair makul ve ciddi emarelerin varlığı ve kurum en üst amirinin gerekli görmesi halinde, çıplak olarak veya beden çukurlarında aşağıda belirtilen usullere göre arama yapılabilir” hükmündeki, “Ciddi emarelerin varlığı” ifadesinin devamına “Bunun başka suretle tespitinin olanaksız olması durumunda” ibaresi getirildi.

Yönetmeliğe, “Hükümlüye arama sırasında tek kullanımlık giyim önlüğü verilir” ibaresi eklendi. “Detaylı arama” sonrası tutanak tutulması ve aranan ile arayan kişilerin imzalarının burada yer alması gerekliliği anlatıldı.

Değişiklikle yönetmelikte yer alan, “Arama ve sayımlar sırasında insan onuruna saygı esastır” hükmü, “Arama ve sayımlar sırasında insan onuruna ve haysiyetine saygı ile utanma duygusunun ihlal edilmemesi esastır. Bu kapsamda gerekli her türlü tedbir alınır” diye değiştirildi. 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Next Post

MKP dava tutsağı Veysel Kaplan’a ”C. Başkanına hakaret”ten 1 yıl 2 ay hapis cezası!

Cum Kas 12 , 2021
Print 🖨 PDF 📄 eBook 📱 Haber Merkezi: Hapishanelerde devam eden baskı, hak gaspları, ağırlaştırılmış tecrit devam ederken, tutsakların başka hapishanede bulunan arkadaşlarına ve dılarıdaki aile ve dostlarına gönderdikleri mektuplarda yer alan ifadeler nedeniyle mektuplara ya el konuluyor, yada bu ifadeler nedeniyle ceza davaları açılabiliyor. 24 yıldır MKP davasından tutsak […]

Kategoriler


Translate »