Çeviri: Uzun Süreli Halk Savaşının Evrenselliğini Savunun ve Uygulayın!

Emperyalist ülkelerde devrimin yolu nedir? Bu emperyalizmin kalelerinde yaşayan her devrimci için yakıcı bir sorudur. Avrupa’da kendi kendini devrimci ilan edenlerin ezici çoğunluğunun 100 yıldır yanlış yanıtladığı bir sorudur. 

Maoizm, Halk Savaşı stratejisinin evrenselliğini ortaya koyar, bunu uluslararası proletaryanın farklı somut koşullara göre uygulanan her ülkede uygulanabilir tek askeri stratejisi olarak ortaya koyar. Ancak bazıları bunu inatla reddediyor ve bir dizi kriz nedeniyle koşullar “devrim için olgunlaşana kadar” ve eski kapitalist devlete karşı güçler biriktiren devrimciler, gerici devleti süpürebilecek hale gelene kadar, çürümüş olan uzun süreli yasal mücadele stratejisine sarılıyorlar. 

Bu, pratikte başarısız olan bir stratejidir. Kuvvetlerin birikimi teorisi, tarihin çöp kovası için fazlasıyla hazırdır. Ama yine de, sineklerin çöplere çekilmesi gibi bazıları hala bu konuda takıntılıdır.

Jose María Sison’un Halk Savaşı Stratejisine Yönelik Sinsi Saldırısı: 

Filipinler Komünist Partisi’nin kurucu başkanı, 5 Haziran 2019 tarihli bir metinde, Uzun Süreli Halk Savaşı’nın evrenselliğine karşı bir kez daha konuştu: 

“Endüstriyel Kapitalist Ülkelerde Halk Savaşı Sorunu Üzerine” 

Sison şöyle yazıyor: 

“Bazı kişilerin, Mao’nun uzun süreli halk savaşı teorisinin evrensel olarak geçerli ve uygulanabilir olduğu fikrini ele alacağım.” 

Bu, soruyu ele almanın kurnaz bir yoludur. Bu teori sadece bir “fikir” midir? Sison’un bahsettiği “Bazı insanlar” kimlerdir? Çoğu Maoist için, Maoizm ilk sentezlendiğinde, bunun Başkan Gonzalo ve Peru Komünist Partisi tarafından gerçekleştirildiği iyi bilinmektedir. Bu, Parti tarafından 1982’de Halk Savaşı’nın ortasında sonuçlandırıldı. Parti 1988’de İdeolojiyi açıklayan güncellenmiş bir belgeyi kabul etti: “Marksizm-Leninizm-Maoizm Üzerine”. 

Belgede şöyle geçmektedir: 

“Halk savaşı, uluslararası proletaryanın askeri teorisidir; halk savaşı, proletaryanın yürüttüğü mücadelelerin, askeri eylemlerin ve savaşların teorik ve pratik deneyimini sistematik ve kapsamlı bir şekilde halkın silahlı mücadele yürütmedeki uzun deneyimini, özellikle de Çinli köylüler tarafından yürütülen savaşı ilk kez özetliyor. Başkan Mao sayesinde sınıfın askeri bir teorisi var; ancak, bu konuda çok fazla kafa karışıklığı ve yanlış anlaşılma var. (…) Halk savaşının evrenselliğini anlamada anahtar ve belirleyici bir soru, farklı devrim türlerini ve her devrimin kendine özgü koşullarını dikkate alarak onun evrensel geçerliliğini ve dolayısıyla uygulanabilirliğini anlamaktır. Bu kilit soruyu anlamak için Petrograd ayaklanmasından bu yana bu modelin [silahlı ayaklanma] tekrarlanmadığı gerçeğini akılda tutmak ve 2. Dünya Savaşı sırasında Avrupa’da yaşanan anti-faşist direniş ve gerilla savaşlarını ve sürdürülen silahlı mücadeleleri dikkate almak faydalı olacaktır. Bugün Avrupa’da sürmekte olan silahlı mücadelelere bakılmalı ve sonunda Ekim Devrimi’nin sadece bir ayaklanma değil, birkaç yıl süren devrimci bir savaş olduğunu görmek belirleyicidir. Sonuç olarak, emperyalist ülkelerde devrim ancak devrimci savaş olarak düşünülebilir ve bugün bu ancak halk savaşı anlamına gelebilir. ” 

Neden Peru Komünist Partisi ve aynı görüşü benimseyen diğer parti ve örgütler, Latin Amerika Maoist Parti ve Örgütleri başta olmak üzere, Sison tarafından “bazı insanlar” olarak anılıyor? Bugün bu Parti ve Örgütlerin isimleri ve ortaya koydukları çizgi, pek çok uluslararası açıklamada görünmektedir. Sison tarafından iyi bilinmeleri gerekir. Devrim için kan döken ciddi ve adanmış Partilerdir. Ancak Sison, “bazı insanlar” kavramından bahsediyor. Sison’un en korkakça mücadele yolunu seçmesinden, rakibini bir isme layık görmemesinden ve dolayısıyla yazdıklarına cevap vermek zorunda kalmamasından başka bir açıklama olamaz. Belgelere hiçbir atıf yoktur, sadece “kavramlara” atıfta bulunulmaktadır. 

Sison’un metninin tamamı, Uzun Süreli Halk Savaşı’nın evrenselliği teorisi hiçbir zaman formüle edilmemiş gibi yazılmıştır. Metinde geçen itirazlar, uzun zaman önce Maoizmi sentezleme sürecinde her biri yanıtlanmış olmasına rağmen, hiç yanıtlanmamış gibi yazılmıştır. Sison’un bu yöntemi oldukça utanç verici. 

Kentleşmiş Ülkelerde ve Kırsal Ülkelerde Halk Savaşı Üzerine 

Sison’un metni aşağıdaki paragrafla başlar: 

“Pek çok proleter devrimci bana, Çin’de Mao’nun yürütmüş olduğu uzun süreli halk savaşının, sanayi proletaryasının çoğunluk sınıf haline geldiği ve köylülüğün bir azınlık sınıf haline geldiği kapitalist ülkelerde başarıyla sürdürülüp sürdürülemeyeceği sorusunu defalarca sordu.” 

Kendimize sormalıyız, Sison hangi ülkelerden bahsediyor? En azından Avrupa’da ya da Kuzey Amerika’da sanayi proletaryasının çoğunlukta olduğu hiçbir ülke yok. Proletarya, dünyadaki en büyük sınıftır, ancak içinde, özellikle kamu veya özel hizmetlerde istihdam edilen sözde “sanayileşmiş ülkelerde” geniş kesimler vardır. Emperyalist ülkelerin çoğunda sanayi proleterlerinden sayıca üstünler. Bu, metnin kilit sorusu değil, ancak kalite ve kesinlikten yoksun olduğunu gösteriyor. 

Ayrıca bahsettiği ülkelerin en önemli tanımlayıcı özelliğinin “sanayileşmiş” değil, “emperyalist” olduğunu iddia edeceğiz. Çok büyük kırsal nüfusa sahip birçok üçüncü dünya ülkesi, bugün birçok emperyalist ülkeden daha “sanayileşmiş” olarak tanımlanabilir. Dünyadaki endüstriyel ürünlerin çoğu mazlum ülkelerde üretilmektedir. 

Sison şöyle yazıyor: 

“Endüstriyel kapitalist ülkelerde proleter devrimciler, kırsal kesimde küçük ve zayıf bir halk ordusuyla devrimci savaşa başlayamazlar ve savaşı sürdürmek için kırsaldaki geniş alanı ve belirsiz zamanı kullanmayı umut edemezler.”


Bunu Halk Savaşının belirleyici faktörü haline getiren kim? En azından Peru Komünist Partisi değil. Başta Maoizm olmak üzere Marksizm-Leninizm-Maoizme bağlı olan tüm Maoistlerden, şehirleri çevreleyen yolun Uzun Süreli Halk Savaşı’nın evrensel bir yasası olmadığı apaçık ortadadır. Bu, dünyanın çoğunlukla kırsal ezilen uluslarının yoludur. Peru Komünist Partisi, Peru’daki Halk Savaşını, kentsel alanların Halk Savaşı’nın başlangıcından itibaren Çin’dekinden daha büyük bir rol oynadığını belirtti ve bunu Birleşik Halk Savaşı olarak tanımladı. Ve diğerleri ise, Halk Savaşı’nın emperyalist ülkelerde kırsal alandan başlayan bir köylü savaşı olmayacağı konusunda net. Bu, Sison tarafından iyi biliniyordur, ama sanki öyle değilmiş gibi davranıyor. 

Yanlışlık, Önyargı ve Oportünizm 

Sison, sanayileşmiş ülkelerde savaş yürütmek üzerine şöyle yazıyor:

“O ülkelerde olacak olan Halk Ordusu, ilk taktik saldırısını başlatmaya cesaret eder etmez, burjuvazinin devasa silahlı ordusu ve tekelci burjuvazinin son derece birleşik ekonomik, iletişim ve ulaşım sistemi tarafından ezilecektir.” 

Bu, Halk Savaşına karşı iyi bilinen bir itirazdır. Ve daha önce ele alınmıştır. Silahlı bir grubun harekete geçer geçmez “büyük ordu” (!) tarafından ezilmesi durumu kesinlikle doğru değildir. İtalya’nın Kızıl Tugayları 1970’den 1988’e kadar aktifti. Almanya’nın Kızıl Ordu Fraksiyonu 1970’den 1998’e kadar aktifti. Japon Kızıl Ordusu 1971’den 2001’e kadar aktifti. Weather Underground, ABD’de 1969’dan 1977’ye kadar aktifti. Siyahi Kurtuluş Ordusu ABD’de 1970’den 1981’e kadar faaldi. ETA 1959’dan 2018’e kadar aktifti. Bugüne kadar İrlanda’da birkaç aktif silahlı grup var. Liste, dünyanın her yerindeki kentsel alanlarda aktif olan gerillalarla devam ettirilebilir. 

Önemli olan, bu grupların çoğunun her şeye gücü yeten Marksizm-Leninizm-Maoizm ideolojisiyle silahlanmamasıdır. Militarize bir Maoist Komünist Parti tarafından yönetilmediler. Bir Maoist olarak, bunu mücadelede engelleyecek büyük bir zayıflık olarak tanımlayabiliriz. Ve yine de, bu silahlı gruplar, Ordu ya da gerici devlet tarafından neredeyse hiçbir zaman “ezilmedi”. Çoğu durumda, gruplar moral kaybı veya ideoloji ve siyasi liderlik eksikliği nedeniyle teslim oldular! Burada bahsedilen, bu grupların çoğu için geçerlidir. Sison’un varsayımsal ve teorik iddiası tamamen yanlıştır. Gerçekte kök salmaz. Sison’a göre düşman her şeye kadirdir, her şeyi görür ve bilir ve bu yüzden onunla savaşmanın hiçbir yolu yoktur. 

Sison şöyle yazıyor: 

“Bununla birlikte, “halk savaşı” terimi, sanayi kapitalist bir ülkede burjuva devletini devirmek için halk tarafından gerekli silahlı devrimi ifade etmek için esnek bir şekilde kullanılabilir. Ama kesinlikle, uzun süreli olması gereken şey, halkın ezici katılımıyla silahlı devrime hazırlık sürecindir.” 

Bu, birleştirilemeyeni “birleştirmenin” klasik oportünist yoludur. Sison, Maoistler devrimi basitçe Halk Savaşı olarak tanımladıklarında anlaşılan ve ifade edilenin bu olmadığını çok iyi biliyor, emperyalist ve çoğunlukla kentleşmiş ülkelerde de evrensel olarak uygulanabilir. Hepimiz taktiklerde esnek olmaktan yanayız, ancak ideolojide “esnek” olmamalıyız. Lenin ve Mao’nun düşündüğü gibi, bu alanda ilkeli olunmalıdır. Yoksa bu Marksizm değil Oportünizmdir. 

Sison burada Halk Savaşına karşı çıkan ancak devrimci kılığında olan tek çizgisini ifade ediyor; uzun süreli yasal mücadele yoluyla güçlerin birikimi çizgisi. Peru Komünist Partisi’nin başından beri meydan okuduğu şey buydu. Bu, bugün Mao Zedong Düşüncesinin “Marksist-Leninistleri”, Hocacılar, Troçkistler ve batılı yandaşlarının bütün heterojen florasının çizgisidir. Uzun süren, çok uzun süren, tüm yasal yollarla hazırlık ve gelecekte bir zaman silahlı bir devrim. Bunun asla gerçekleşmediği tekrar tekrar söylenmelidir. Yüzlerce, binlerce grup ve parti bu stratejiye bağlı kalsa da, bu 100 yılda olmadı. Ve bu grupların ve eğilimlerin pratiği, açıkça reformist güçlerin pratiğiyle her zaman aşağı yukarı aynı olmuştur. 

İngiliz Sosyalist İşçi Partisi, Belçika PTB’si, Alman MLPD’si veya Alman Die Linke’nin çalışmaları ve uygulamaları arasında niteliksel bir fark yoktur. Ve bu, Sison tarafından selamlanan ve Filipinler’deki devrimi destekleyen ancak Avrupa’da bu tür partilerin reformizmine katılan birçok takipçisi tarafından desteklenen bir uygulamadır. Teorileri farklıdır, ancak uygulama aynıdır. Bu nasıl mümkün olabilir? Geride kalmaları, sürekli dönen ve uzun zaman önce “uzun süreli birikim” teorisinin bir yalandan başka bir şey olmadığını  kanıtlamış olan zaman çarkının gerisinde kalmaları nedeniyle mümkündür. Bu mümkündür çünkü devrim teorileri ile reformizm ve yasalcı uygulamaları arasında bir bağlantı yoktur. Hayatlarına ve pratiklerine tamamen ve temelde yabancı bir devrim hedefleri var. 

Ekim Yolu Mu Yoksa Gerçekte Yol Yok Mu? 

Sison şöyle yazıyor: 

“Emperyalist Rusya’da Bolşevikler, kadroları Çarlık ordusu içinde devrimci tohumlar olarak ekecek öngörülere sahipti. Asker kitleleri, Birinci Dünya Savaşı sırasında halk gibi hoşnutsuz olduklarında, Çarı ve ardından Kerenski burjuva hükümetini devirmek için ayağa kalktılar. Daha sonra, geniş Rus imparatorluğunun kırsal kesiminde gericilere ve yabancı müdahalecilere karşı başarılı bir savaş yürüttüler. ” 

Rusya konusunda Peru Komünist Partisi “Marksizm-Leninizm-Maoizm Üzerine” adlı belgede şöyle demişti: 

“Son tahlilde, Ekim Devrimi sadece bir ayaklanma değil, birkaç yıl süren devrimci bir savaştı. Sonuç olarak, emperyalist ülkelerde devrim bugün ancak halk savaşı olan devrimci bir savaş olarak düşünülebilir. ” 

Rusya’nın 1917’deki silahlı mücadelesinden, başarısız olan 1905 devrimini de gündeme getirmeden bahsedilemez. Bu, 1917’ye önsöz oldu. Ve savaş, pek çok silahlı faaliyetin olduğu, 15 yıl boyunca, 1921’e kadar sürdü. Ancak yine de, Batılı “birikimcilerin” nihayet yeterli güç biriktirmesi ve ayrıca Sison’un gerekli nesnel koşullar olarak açıkladığı şeyi: “kapitalist devletin (…) kendi iç krizi, dünya kapitalist sisteminin krizi, kapitalistler arası ya da emperyalistler arası bir savaş” için yüz yıldan fazla bir süre beklemek zorunda kaldık.  Uzun zamandır beklememize şaşmamalı ve bu yöntemle insan sonsuza kadar bekleyebilir, nasıl olsa emperyalizmin yıkıma mahkum olduğu gerçeği doğru değil miydi? Bu insanlar devrim dışında her şeyi yaparak devrim yapacağını düşünüyorlar! Bu bir saçmalık ve entelektüel iflasın bir ifadesidir… 

Birikim sorunu bile uzun zaman önce Lenin tarafından yanıtlanmış ve ancak halkın çoğunluğunun Sosyalizmin zaferini gördüklerinde nihayet ikna edileceğini belirtmiştir. 

Sison şöyle yazıyor: 

“Sosyalizmin maddi temeli kapitalizmde mevcut olsa bile, proletarya önce faşizmi yenmeli, böylece sosyalizm zafer kazanmadan önce demokrasi için savaşı kazanmalıdır.” 

Bu çirkin düşünce tarzını çok iyi biliyoruz. Batı Avrupa devletlerinde, parlamentoda ve Sosyal Demokratların bazı kesimleriyle ittifakta Sovyet revizyonizmi yanlısı bir konum oluşturmak için yorulmadan çalışan Avrupalı revizyonist partilerin fikrini satmak için Sovyet Parti Okullarında geliştirilen tekel karşıtı teoriden uzak değildir. Bu, “önce dünya barışını güvence altına alma” (!) Veya “önce tekel karşıtı-kapitalist bir hükümet kurma” ve ardından sosyalist devrimin formülüydü. “Barışçıl geçiş” ten başka bir şey değildir. Önce faşizme karşı galibiyet, sonra silahlı devrim olarak maskelense bile. Silahlı devrim bu şekilde olmayacak, hiç olmadı. Faşizmi yıkmanın tek yolu Halk Savaşı’dır. Ve Halk Savaşını yürütmenin tek yolu, militarize bir Maoist Komünist Parti liderliğindeki bir Halk Ordusu ve bir Birleşik Cephe tarafından yürütülen kitlelerin uzun süreli savaşı. 

Emperyalist Ülkelerdeki Yasalar ve Olanaklar Hakkında Tam Bir Bilgi Eksikliği 

Sison şöyle yazıyor: 

“Liberal-demokratik gibi davranan endüstriyel kapitalist ülkelerin mevcut anayasal ve yasal standartlarına göre, herhangi bir birey, spor veya kişisel savunma amacıyla yada devletin tiranlık potansiyeline karşı yasal olarak ateşli silahlar elde edinebilir. ” 

Yine, Sison hangi ülkelerden bahsediyor? Bu hiçbir şekilde Avrupa’daki durum değildir. Çoğu Avrupa ülkesinde katı silah yasaları vardır ve “herhangi bir kişinin” kendini savunma amacıyla ateşli silah edinmesi bir seçenek olmaktan çok uzaktır! Elbette birçok ülkede yasal olanaklar var ve devrimciler bunlardan yararlanabiliyor. Ancak bu ifade yine Sison’un bilgisinde açıkça kesinlik eksikliğini gösteriyor. 

Sison şöyle yazıyor: 

“Bu nedenle, ateşli silahlarla proleterleri silah kulüpleri, öz savunma örgütleri ve kamu etkinlikleri ve yapıları için gönüllü güvenlik güçleri olarak örgütlemek mümkündür.” 

Sison’u, bu metnimizi okumayı umursuyorsa, bunun Avrupa’nın çoğu için cezai bir suç olarak görülmesi gerçeğiyle hayal kırıklığına uğratmalıyız. Ve yasadışı olmasaydı, Sison’un daha önce bahsettiği “büyük ordu” nun, devrimci bir hareket tarafından büyük ölçekte örgütlenen silahlı proleter silah kulüplerini ezeceğini tahmin edebiliriz! 

Sison ayrıca bize Troçki’nin geçiş programını ve fabrikalarda İşçi Milislerini hatırlatıyor. Ne Troçki ne de Sison, Avrupa’da şimdiye kadar bu tür silah kulüpleri veya milisleri örgütlemeye çalışmadı, ancak bu, Halk Savaşını yürütmek için ihtiyaç duyduğumuz Halk Ordusuna çok zayıf ve saf bir alternatif. Böyle bir yapı açık veya yarı açık olarak ve yasal çerçevede oluşturulduğunda, devlet kovuşturmasına ve baskısına karşı neredeyse savunmasız olacaktır. Proletaryanın kendi ordusuna ihtiyacı var. Milisler oluşturulmalı ve orduya entegre edilmelidir, ancak bu, uzun süreli yasal mücadele çerçevesi içinde mümkün değildir. 

Niyetimizi Gizlemek Akıllıca Mı Yoksa Oportünizm Mi? 

Sison şöyle yazıyor: 

“Proletaryanın devrimci partisinin, silahlı devrim için koşullar olgunlaşmadan bir halk ordusu kurma niyetini alenen ilan etmemesi akıllıca olacaktır.” 

Yine, tipik oportünist iş başındadır. Bu aynı zamanda daha önce defalarca duyduğumuz bir şey. Sözde devrimciler “niyetimizi kamuoyuna açıklamamalıyız” diyorlar ama kimi kandırıyorlar? İçeride ifade edildiği gibi, bu gerçek bir niyetse, istihbarat servislerinden sırrı saklamak oldukça zordur. En azından Parti, bazı Avrupa ülkelerinde Sison’un arkadaşları kadar gevşek ve yasal olarak örgütlenmişse. Amaç, niyetimizi kitlelerden gizlemek mi? Halk Ordusu kurma gerekliliğini Halkın kendisinden gizlemek için mi? 

Bu gizli niyet kimleri kandıracak? Bu “bilgelik” ile mi? Sadece kandırılanların, oportünistlerin bir Halk Ordusu inşa etme niyeti olduğuna inanan dürüst devrimciler olduğunu iddia etmeye cesaret ediyoruz. Sison’un, silah kulüplerini savunarak ve ezilen ülkelerdeki devrimci savaşlarla siyasi ve pratik alışverişlerini  savunarak verdiği tavizler tarafından kandırılanlar. İçerik batıdaki çürümüş .her oportünist reformist grupta oynananla aynı ahenkte olduğu için içerikten çok prestij tarafından bu devrimciler kandırılıyorlar … 

Lenin’in Ekim yolu olarak algıladıkları şeyi, 100 yıldan fazla bir süre sonra ve bu süre içinde nasıl yeneceğini araştırmış olan bir düşmana karşı dogmatik bir şekilde tekrar etme planı son derece saflıktır. Kendini bir Komünist Parti olarak ilan eden bir örgüt tarafından gerçek bir strateji olarak uygulandığında, suçlu derecede saf. 

Niyetimizi gizleme sorunu üzerine, Marksizmin ilk büyük öğretmenleri, Marks ve Engels, bunu zaten Komünist Manifesto’da tek Komünist yöntemle yanıtlamışlardır: 

“Komünistler görüşlerini ve amaçlarını gizlemeyi küçümserler. Amaçlarına ancak mevcut tüm toplumsal koşulların zorla yıkılmasıyla ulaşılabileceğini açıkça ilan ederler. Egemen sınıfların Komünist bir devrimde titremesine izin verin. Proleterlerin zincirlerinden başka kaybedecek bir şeyleri yok. Kazanacak bir dünyaları var. ” 

Bu cüretkar ifadeyi, niyetimizi beyan etmek için olgun koşulları beklemenin “akıllıca” tavsiyesi ile karşılaştırın … 

Ayrıca, Sison’un Komünistlerden değil proleter devrimcilerden ve Komünist Parti’den değil proletaryanın partisinden bahsettiğini not edelim. Bu, bizim açımızdan bu konudaki en doğru ve açık dil değil .. 

Emperyalistler Bile Halk Savaşının Evrenselliğini Anlıyor 

Sison’dan ayrılalım ve yankiler için kontr-gerilla işinde çalışan bir politik risk danışmanı olan Dr. Thomas A. Marks’ı dinleyelim: 

“Herhangi bir isyan tartışmasında, Mao Zedung’un çalışmaları kaçınılmazdır. Onun yenilikleri, taktik ve askeri olanlardan stratejik ve politik olana asimetrik zorluğu kaldıran bir formülasyon olan “halk savaşı” ile sonuçlandı. Napolyon ve Clausewitz normal savaş için neyse, Mao düzensiz savaş o. ” 

Ve: 

“Tam tersine, Mao’nun defalarca açıkça belirttiği gibi, şiddet isyanın tüm aşamalarının ayrılmaz bir parçasıdır. Direnişi ve hükümetin varlığını ortadan kaldırmak için duruma uygun bir düzeyde kullanılır, böylece isyancı politikalar kitle ve kaynak seferberliği üretebilir.” 

Ve: 

“FARC örneği, Maoist olsun ya da olmasın, isyanların operasyonel sanatta gerçekleştirildiği şekliyle Maoist stratejik temelleri takip etmesi gerektiğini gösteriyor.” 

Gerilla savaşı ve ayaklanma konusunda uzmanlaşan burjuva aydınları, genellikle Mao’dan bu şekilde söz ederler. Halk Savaşı teorisine onlar tarafından köylü savaşı veya “şehirleri kırsal kesimden kuşatmak” olarak değinilmiyor. Gerilla savaşını stratejik bir düzeye çıkarmak ve düzensiz veya asimetrik veya gerilla savaşı yasalarını sentezlemek olarak adlandırılır. Burjuva uzmanların anladığı şeyi, birçok devrimci kavramakta başarısız oluyor; Mao Zedong tarafından sentezlenen Halk Savaşı, dünyanın tüm ülkelerinde evrensel olarak uygulanabilir. Proletaryanın ve dolayısıyla dünyanın ezilen kitlelerinin tek askeri stratejisidir .. 

Halk Savaşı, Maoizmin Temel ve Ayrılmaz Bir Parçasıdır 

Dahası, Peru Komünist Partisi Uluslararası Çizgisinde şunları yazdı:

“Bu durum karşısında, 1979’da, PKP’nin Birinci Ulusal Konferansı’nda, Başkan Gonzalo, revizyonist üçlü saldırıya karşı Marksizm-Leninizm-Mao Zedung Düşüncesini savunmaya ve uygulamaya çağırdı. Partinin ilkeli pozisyonları sağlam ve değiştirilemez kaldı. 1980’de PKP, Marksizm-Leninizm-Mao Zedung Düşüncesine dayalı Halk Savaşı’nı başlattı. Ve Halk Savaşı’nın uygulanması ve gelişmesiyle, PKP, Marksizmin üçüncü aşaması olarak Maoizmi kavrayışında daha da ilerlemiştir. Dolayısıyla, Mayıs 1982’de yapılan İkinci Ulusal Konferansta Parti, Marksizm-Leninizm-Maoizmin Marksizmin üçüncü aşaması olduğunu kabul etti. PKP, dünyadaki Marksist-Leninist-Maoistlerin birliği için mücadele görevini üstlenen, bu ideolojinin dünyanın ve Peru devriminin emri ve rehberi olması için Maoizmin savunmasında dünyadaki öncü tek partiydi. ” 

Bu, Başkan Gonzalo ve Uluslararası Komünist Hareket içinde kızıl çizgi olan PKP’nin Maoizm altında birleşme mücadelesi için ortaya koyduğu çizgidir. Maoizmin ancak Peru’daki Halk Savaşı ile anlaşıldığını ve PKP’nin 1982’de dünyadaki tek Maoist Parti olduğunu vurgulayalım. Bu tamamen doğrudur. Önemli olan söz değil, içerik ve Maoizmin içeriği 1982’den önce açıkça ifade edilmemişti ve daha sonra sadece PKP tarafından belirtilmişti. Halk Savaşı, Proletarya İdeolojisinin bu üçüncü ve daha yüksek aşamasının ayrılmaz bir parçasıdır; Marksizm-Leninizm-Maoizm, esasen Maoizm. 

Sison’un korkakça ve vasat bir şekilde bile çizgisini ortaya koyması iyi. Komünizme giden tek yol olarak her ülkede Uzun Süreli Halk Savaşı’nın doğru çizgi olduğu ortaya koymak için bir başka iyi fırsat yarattı. Karşı argümanlar bizim tarafımızdan iyi bilinmektedir ve birçok kez yanıtlanmıştır, ancak bunlar her devrimci iyi bilinmemektedir. Şimdi, Halk Savaşına karşı neyin ileri sürüldüğünü, “alternatifin” ne olduğunu kendi kendilerine görebilirler ve bunun muzaffer bir yol mu, yoksa reformizm, oportünizm bataklığına giden aynı eski kaz adımı mı olduğunu kendileri için değerlendirebilirler. Kızıl Çizgi, Uluslararası Komünist Hareketi Maoizm Altında Birleştirecek! 

Sison’un metnine verilen bu cevap aceleyle yapıldı. Halk Savaşı sorunu birçok kez ve özellikle Peru Komünist Partisi’nin şanlı belgelerinde, çok daha kapsamlı bir şekilde araştırılmış ve formüle edilmiştir. Bu yazı polemik olarak yazılmıştır, ancak Filipinler Komünistlerine ve Savaşçılarına herhangi bir saygısızlık ile yazılmamıştır. 

Filipinler Komünist Partisi 50 yıldır görkemli bir Halk Savaşı yürütüyor. Komünistler ve Kitleler, Dünya Proleter Devriminin yaşayan ve mücadele eden bir parçası olarak kan döktüler. Bu sadece Uluslararası Komünist Harekete pratik bir katkı değil, aynı zamanda Halk Savaşının yenilmezliğinin ve Halk Savaşının evrenselliğinin bir kanıtıdır. Filipinler Halk Savaşı, bugün Dünya’daki dört Halk Savaşından biridir ve bu nedenle her gerçek Komünist tarafından önemli ve derinden sevgiyle karşılanmaktadır. Yeni Demokrasi, sosyalist geçiş ve komünizme kadar kültürel devrimler için daha da gelişmesini ve eski devleti ortadan kaldırmayı başarmasını diliyoruz. Halk Savaşı’nın ateşi yanmakta olduğu sürece, ateş dönemler halinde ne kadar yumuşak olursa olsun, ateşi selamlıyor ve kutluyoruz. 

José Maria Sison’un akıllıca veya esnek olarak önerebileceği her ne olursa olsun, bu umut ve destek sarsılmaz, ancak bu tür bir destek iki çizgi mücadelesini durduramaz. İlkesiz birlik, siyah çizginin, burjuva çizgisinin, tasfiye çizgisinin ve revizyonizmin bir ifadesidir. İki çizgi mücadelesi, düzensizlik korkusu olmadan yürütülmelidir, çünkü bunun Dünya Proleter Devrimi için bir ölüm kalım mücadelesi olduğunu biliyoruz. 

Uluslararası Komünist Hareketin kızıl çizgisi, Maoizmin Proletarya İdeolojisinin üçüncü ve daha yüksek aşaması olduğu ve Halk Savaşının her ülkede evrensel olarak uygulanabilir olduğu gerçeğini doğruluyor. Bu solun pozisyonudur, bu pozisyonun doğru olduğu defalarca kanıtlanmıştır, bu galip gelen pozisyondur ve Uluslararası Komünist Hareketi çağlar sonra ilk kez tek bir şanlı bayrak altında birleştirmektedir. 

Maoizm altında birleşin! 

Militarize Komünist Partileri yeniden kurun ve inşa edin! 

Komünizme Kadar Halk Savaşı!

Kaynak: https://struggle-sessions.com

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Next Post

Hapishanelerde devam eden açlık grevi eylemi 100’ncü günde

Cts Mar 6 , 2021
Print 🖨 PDF 📄 eBook 📱 Haber Merkezi: PKK lideri Abdullah Öcalan üzerindeki tecridin son bulması ve hak gasplarına karşı hapishanelerde başlatılan açlık grevi eylemi 100’ncü gününe girdi. Mahmur’da başlatılan eylem 79, Yunanistan’da ise 62 gündür devam ediyor. İmralı Yüksek Güvenlikli F Tipi Kapalı Hapishanesi’nde 22 yıldır tutsak bulanan PKK […]

Kategoriler


Translate »