(Kongre tartışma yazılarından) Ulusal çelişmenin çözümünde Kürt ve Türk uluslarından proleterlerin ortak mücadelede birleşme gerekliliği ve görevlerini somutlayacak örgütsel biçimler üzerine sınıf hareketinin taşıdığı eksiklikler, sapmalara yönelik değerlendirmemiz örgütlerinin pratik hattıyla düşünüldüğünde daha kolay anlaşılacaktır. PKK ile sekiz (8) Türkiye’li devrimci örgütün (Türkiye’li örgütler kavramı HBDH bildirisinde bu örgütlerin kendi […]

(Kongre tartışma yazılarından) Türkiye’de sönürücü egemenler cephesinden Türk burjuvazisi için varlık yokluk meselesi olarak ele alınmakta olan Kürt ulusal meselesi komünist devrimci hareketin gündemini de çok yoğun derecede kapsamaktadır. Çözüme kavuşana kadarda proleter hareketin gündeminden düşmesi olanaksız önemli çelişki olan ulusal soruna yaklaşımda Türkiye devrimci hareketinde sosyalizmin aktardığımız deneyimleriyle bağdaşmayan […]

Komünist Önder, Proletarya Partisinin Genel Sekreterlerinden Süleyman Cihan’ı aramızdan koparılışının 40. yılında saygıyla anıyoruz. Süleyman Cihan’ı adına açılan site de çok yönlü anlatan önsöze yer verirken bu konuda henüz son sözün söylenmediğini, ergeç bu borcun ödeneceğine inancımızı vurguluyoruz. Devrimci Demokrasi Yani katiller, Süleyman Cihan’ı bir komünist önder olduğu için hedef […]

Uluslararası komünist hareketin kollarını oluşturan komünist partiler hangi ulusta olursa olsun proletaryanın genel çıkarlarını her şeyin üstünde tutar. Ne ulusal dar görüşlülüğü enternasyonalizmin üstüne koyar, nede baskı altında olan milliyetlerin taleplerini göz ardı eder. Proletaryanın gelişmesi ve örgütlenmesini kolaylaştıracak burjuva gelişmelerde kayıtsız kalmaz. Sosyalist güçleri tek bir ulusun sosyalist hareketi […]

Partimiz, ulusal baskıya karşı çıkmış, Kürtlerin kendilerini ayrı bir devlet olarak örgütleme hakkını savunmuştur, ama Kürt proletaryasının komünist mücadelesinde yapması gerekli görevleri yapmamıştır. Kürt ve Türk proleterlerin enternasyonalizm ilkesi temeline dayanan örgütsel birliğini teorik açıklıkta ortaya çıkaramamış, örgütlenme modelini Kürt işçilerinin Komünist örgütüyle birlik temelinde mücadele etme perspektifi seviyesine çıkaramamıştır. […]

* Ulusal sorun hassas bir konudur. Her ülkenin somut durumunda sosyal, tarihi ve kültürel kendine özgü koşullardan dolayı farklılıklar gösteren ulusal mesele devrim mücadelesi açısından tahlil edilmeli. Kürdistan’da kapitalist iç pazar kapitalist meta dolaşımının hakimiyeti ve Kürtlerin köylü toplumundan ulusların yatağı olan kent toplumuna dönüşmesine rağmen ulusal sorun hala çözüme […]

Posta ile elimize ulaşan MKP 3. Kongre Belgelerini, sosyalist basın sorumluluğu ile yayınlıyoruz. Yazıları MKP MK  Perpektif yazısı  ve  3.Kongre Kararları  olarak 2 ayrı kategoride  yayınlayacağız.  Devrimci Demokrasi Yayın Kurulu  *** Türkiye ve Kuzey Kürdistan’da proletaryanın sorunları ortaktır. Türkiye’de işçi sınıfının uzun mücadele tarihine rağmen enternasyonalizm ilkesine bağlı geleceği ortak olan kuvvetlerin sosyalizm amacında ortaklaşmasında […]

Posta ile elimize ulaşan MKP 3. Kongre Belgelerini, sosyalist basın sorumluluğu ile yayınlıyoruz. Yazıları MKP MK  Perpektif yazısı  ve  3.Kongre Kararları  olarak 2 ayrı kategoride  yayınlayacağız.  Devrimci Demokrasi Yayın Kurulu  *** Ulusal sorunun gelişim seyri genel çerçevesiyle özetlenecek olursa; Stalin ‘’Ulus, yalnızca tarihsel bir kategori değil, ama belirli bir çağın, yükselen kapitalizm çağının tarihsel bir […]

Posta ile elimize ulaşan MKP 3. Kongre Belgelerini, sosyalist basın sorumluluğu ile yayınlıyoruz. Yazıları MKP MK  Perpektif yazısı  ve  3.Kongre Kararları  olarak 2 ayrı kategoride her gün yeni seçimleri yayınlayacağız.  Devrimci Demokrasi Yayın Kurulu  *** ULUSAL SORUN ÜZERİNEEğer ulusal sorundaki sapmalara da değinmezsek Partideki sapmalara karşı savaşım tablosu eksik kalır. Emperyalizm ekonomik indirgemeci tarzla salt ekonomik soyutlamayla […]

Posta ile elimize ulaşan MKP 3. Kongre Belgelerini, sosyalist basın sorumluluğu ile yayınlıyoruz. Yazıları MKP MK  Perpektif yazısı  ve  3.Kongre Kararları  olarak 2 ayrı kategoride her gün yeni seçimleri yayınlayacağız.  Devrimci Demokrasi Yayın Kurulu  *** Proletaryanın büyük önderi V.İ. Lenin’in “devrimci teori olmadan devrimci örgüt olmaz” veciz sözü teorik yayınlarımızın kapağında en üstte yazılıdır. Bu söz proletarya […]

Kategoriler


Translate »