Resmi verilere göre Türkiye-Kuzey Kürdistan’da neredeyse borçlu olmayan yok. 34 milyon kişinin kredi borcu var. (2021) Kişilerin bankalara borcu ise toplamda 861 milyar TL iken kredi hacmi 3,8 trilyon TL’dir. Toplamda borç yükü artıyor, toplumun ezici çoğunluğunu oluşturan işçiler, emekçi köylülük, küçük üreticiler hane olarak borçludur ve işveren tarafından sömürülmeleri […]

Emperyalist-kapitalist sistem sonsuz genişleme dürtüsüne sahip, ama ekonomik daralma, kriz, gerek tek tek ülkelerde gerekse genel olarak artan iç-dış gerilimler ve siyasi krizler, karşılıklı silahlanma yarışında tam gaz hızlanma tehdit içerikli askeri tatbikatlar, bloklaşma ve olası savaş tehditlerine karşı iç ve dış denklemde pozisyon alınması ve diğer hususlar dikkate alındığında […]

Türkiye ve K. Kürdistan’da ekonomik ve sosyal durum daha da kötüleşti. AKP-MHP’ye göre ise her şey yolunda. İşbirlikçi büyük burjuvazi ve finans tekellerine göre de işler tıkırında. Yüzde 18 ile 20 oranında faizle paradan para kazanan asalaklar katmanı elbette bu durumdan memnundur. Ama faizin kaynağı da emek sömürüsüne dayanır. Yüksek […]

DevrimciDemokrasi’ den Dünya ezilen ulus ve halkları emperyalist-kapitalizmin kâr amaçlı dönen çarklarının dişlileri arasında ezilmeye devam ediyor. Bu çarkın sömürü ve zulüm dişlileri; yoksulluğu, yoksunluğu, açlığı ve ölümü insanlığa normal yaşam sınırı gibi sunmayı reva görürken, gene aynı sömürü düzeninin doğaya ve insana karşı işlediği suçlar nedeniyle ortaya çıkan Covid-19 […]

Ozan Emre 19-22 Aralık 2000’de “Hayata Dönüş” adı altında sabaha doğru 20 hapishaneye eş zamanlı polis ve ordu gücüyle komünist, devrimci tutsaklara karşı gerçekleştirilen saldırılarda 28 devrimcinin öldürülmesi ve yüzlercesi yaralı olmak üzere işkencelerle tutsakların tecrit, tredman f tipi hapishanelere zorla götürülmesinin üzerinden 21 yıl geçti. Bu önemli ve unutulmayacak […]

Haber Merkezi: Yeni Demokrasi Aileleri Derneği (YDAD) Tutsaklarla Dayanışma İnisiyatifi’nin “Hasta tutsaklara özgürlük, İnfaz yakmalara son” şiarıyla başlatmış olduğu ve 19 Aralık 2021 tarihinde Şişli Nazım Hikmet Kültür Merkezi’de forum şeklinde sonlandıracağı kampanyanın finaline katılım çağrısı yaptı. YDAD’nin yapmış olduğu açıklamada şu ifadelere yer verildi; “Bir ülkenin nasıl yönetildiğini anlamak […]

Haber Merkezi: Hindistan faşist rejiminin Hindistan Halk Savaşı’nı bastırma, halkların kurtuluşunun önünü kesmek amaçlı başlatmış olduğu geniş çaplı saldırılara karşı; Hindistan Komünist Partisi’nin önderliğinde sürdürülen Halk Savaşı’na aynı şiddette enternasyonel destek ve dayanışma çağrıları da gelmeye devam ediyor. Elimize ulaşan Maoist Komünist Partisi’nin, Hindistan Halk Savaşıyla dayanışma çağrısını okuyucularımızla paylaşıyoruz. […]

Hapishanelerde genel olarak koşulların ne derece insan onuruna ve insanca yaşama hakkına ters biçimde zorlaştırıldığına dair bilgilere biraz toplumsal sorunlarla ilgilenen hiç kimse yabancı değildir. Evet açık olan ve tartışma götürmez bir gerçek var ki insani, sosyal, kültürel ve sanatsal, hukuksal, sağlık hakkına erişme, basından yararlanma, düşünce ifade etme hakları […]

Haber Merkezi: Hapishanelerde son süreçte artan baskı ve saldırılara karşı, dışardaki yoldaşlarından, dostlarından ve duyarlı kamuoyundan devrimci tutsakların sesine ses olma ve dayanışmayı yükseltme çalışmaları da hız kazandı. Avrupa’nın birçok ülkesinde başlatılan devrimci tutsaklarla dayanışma kampanyasının bir ayağıda Fransa’da oluşturuldu. Yeni Demokrasi Aileleri Derneği, Devrimci Demokrasi okurları ve Öncü Partizan […]

(Kongre tartışma yazılarından) Marksist, Leninist, Maoist proletarya partisi “pratik politika” adına proletaryanın nihai amacını ve mücadele çizgisini zayıflatan uzlaşma yollarına sapmaz. Kürt ve Türk proletaryasının birleşme çizgisini geliştirmemenin nedenlerine yönelmek, hataların açığa çıkarılarak ezen ve ezilen uluslar proleterlerinin ortak davasında birleşme adımlarını hızlandırmak yerine, Kürdistan’dan kopuşan ulusal kopuşun yarattığı açığın […]

Kategoriler


Translate »