Haber Merkezi: Hapishanelerde son süreçte artan baskı ve saldırılara karşı, dışardaki yoldaşlarından, dostlarından ve duyarlı kamuoyundan devrimci tutsakların sesine ses olma ve dayanışmayı yükseltme çalışmaları da hız kazandı. Avrupa’nın birçok ülkesinde başlatılan devrimci tutsaklarla dayanışma kampanyasının bir ayağıda Fransa’da oluşturuldu. Yeni Demokrasi Aileleri Derneği, Devrimci Demokrasi okurları ve Öncü Partizan […]

(Kongre tartışma yazılarından) Marksist, Leninist, Maoist proletarya partisi “pratik politika” adına proletaryanın nihai amacını ve mücadele çizgisini zayıflatan uzlaşma yollarına sapmaz. Kürt ve Türk proletaryasının birleşme çizgisini geliştirmemenin nedenlerine yönelmek, hataların açığa çıkarılarak ezen ve ezilen uluslar proleterlerinin ortak davasında birleşme adımlarını hızlandırmak yerine, Kürdistan’dan kopuşan ulusal kopuşun yarattığı açığın […]

(Kongre tartışma yazılarından) Ulusal çelişmenin çözümünde Kürt ve Türk uluslarından proleterlerin ortak mücadelede birleşme gerekliliği ve görevlerini somutlayacak örgütsel biçimler üzerine sınıf hareketinin taşıdığı eksiklikler, sapmalara yönelik değerlendirmemiz örgütlerinin pratik hattıyla düşünüldüğünde daha kolay anlaşılacaktır. PKK ile sekiz (8) Türkiye’li devrimci örgütün (Türkiye’li örgütler kavramı HBDH bildirisinde bu örgütlerin kendi […]

“Parti, proletaryanın sınıf birliğinin en yüksek biçimidir”  V. I. Lenin  Devrim ve sınıf mücadelesi denildiğinde ilk akla gelen partidir. Çünkü proletaryanın devrimine önderlik eden parti olmadan devrim zaferle sonuçlanamaz. Uygun nesnel koşulların hazır olması yetmez, sınıfın birliğini sağlamış önderliğinde olması gerekir. Subjektif güçler hazır değilse uygun koşulların varlığına rağmen bırakalım iktidarın […]

Oldukça hızlı değişen ardı sıra olayların birbirini geride bıraktığı akışkan gündem gerçekliğine karşın mafya-burjuva siyaset-devlet ilişkisini belli ölçülerde -tamamı değil- açıklayan mafya lideri Sedat Peker’in ifşaları AKP-MHP hükümet kampı tarafından görmezden gelinse de siyasetin gündemine oturdu. Yolsuzluk, hırsızlık, kaçakçılık, uyuşturucu, her türden dolandırıcılık, hazinenin boşaltılması yolu ile halkın soyulması, tehdit, […]

Haber Merkezi: Maoist Komünist Partisi dava tutsakları yaptıkları açıklama ile partilerinin yapmış olduğu 3.Kongre’sini selamladıklarını duyurdu. MKP dava tutsaklarının yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verildi: “Partimizin İleriye Doğru Attığı Adımı Coşkuyla Selamlıyoruz! Zorlu ve sancılı bir süreçten sonra partimiz Maoist Komünist Partisi 3. Kongre’sini gerçekleştirdiğini açıklamıştır. Sosyalist devrim ve oradan […]

(Kongre tartışma yazılarından) Türkiye’de sönürücü egemenler cephesinden Türk burjuvazisi için varlık yokluk meselesi olarak ele alınmakta olan Kürt ulusal meselesi komünist devrimci hareketin gündemini de çok yoğun derecede kapsamaktadır. Çözüme kavuşana kadarda proleter hareketin gündeminden düşmesi olanaksız önemli çelişki olan ulusal soruna yaklaşımda Türkiye devrimci hareketinde sosyalizmin aktardığımız deneyimleriyle bağdaşmayan […]

(Kongre tartışma yazılarından) Tarihi deneyimler göstermiştir ki, ulusal sorunun çözüme kavuşmadığı her yerde ulusal sorun proletarya hareketinin çok önemli tartışma ve siyasal, politik gündemini oluşturmuştur. Bu olguyu ulusal sorunun hiç gündeminden düşmediği Türkiye devrimci sınıf hareketinin tartışmalarından da anlamak mümkündür. Batı Avrupa ve Rusya’da en güçlü döneminde olduğu 20’nci yüzyıl […]

Peru Devriminin ve PKP’nin önderi Abimael Guzman- Başkan Gonzalo’nun Peru devletince katledilmesi nedeniyle Devrimci Demokrasi, Güney Almanya Partizan ve İsviçre’den KJV(Komünist Gençlik Birliği) tarafından düzenlenen bir etkinlikle anıldı. Anma Başkan Gonzalo ve tüm devrim için ölümsüzleşenler anısına saygı duruşu ile başladı. Başkan Gonzalo ve Peru Devriminin mücadele deneyimlerinden anları kapsayan […]

Haber Merkezi: Peru Komünist Partisi önderi ve uluslararası komünist hareketin önderlerinden Başkan Gonzalo 11 Eylül sabahı uzun yıllardır tecrid altında tutulduğu Callao Deniz üssünde hayatını kaybetti. Elimize e-posta ile ulaşan haberde Maoist Komünist Partisi-Maoist Gençlik Birliği Başkan Gonzalo’yu andığını duyurdu. Gençlik Birliği imzalı açıklamada; “Enternasyonel proletarya büyük bir komutanını ölümsüzlüğe […]

Kategoriler


Translate »