Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı’na göre 5 ilçe kamulaştırma yoluyla ranta açılacak. En son sıcak para için IMF kapısında patinaj yapan Yarı-sömürge tipi Başkanlık sistemli Türkiye rejimi, içte ki ilk elden rezerv kaynakları için otoyol proje sahalarında ki arsa rantlarından gelecek birikimlere bel bağlayacağı anlaşılıyor. Buna göre, Kuzey Marmara Otoyolu […]

Egemenliğimizi Savunmak: Afrika’daki ABD Askeri Üsleri ve Afrika Birliği’nin Geleceği Ne Afrika Birliği Örgütü ne de Afrika Birliği pan-Afrikanizm’in en önemli iki ilkesini gerçekleştirebilmiştir: siyasi birlik ve toprak egemenliği. “Görüntüler, kıtahalklarının ve hükümetlerinin parçalanmasının ve astlarının devam etmesinin görsel bir kanıtıdır.” Empire’ın ayak izini nasıl hayal ediyorsun? Bu dosyadaki görüntüler, […]

Alberto Negri’nin ironik tarzda bir Müflis sistem ve kendi özgülünde müflis devlet eleştirisi yönelttiği, olguların G7 ve İtalyan Devleti cephesinden durum okumasını, Savaş Lordlarının, silah ve savaş ticareti karlarının kamaştırdığı gözleri ile emperyalist açlığını doyurmak için dersler çıkarmaksızın, yeni yeni yıkımlara ve yenilgilere koşturacağının ipuçlarını ortaya koyuyor. Geriye Italyan Komünistlerinin […]

Dünya ekonomisinin yukarıdan aşağıya yeniden örgütlenmesi, gelecek için bir öneri değildir. Dünya anlamsız bir hapishanede kilitli kalırken güncelleniyor.Küresel kilitlenmenin başlangıcından bu yana en moda yatırım alanı, küresel sermaye akışlarını belirli bir onaylanmış şirket hisse senedi ve tahvil grubuna kaydıran sözde ESG yatırımıdır. En azından geçen yüzyıldan beri en tehlikeli ve en az […]

Emperyalist-kapitalist sistem ve üretim tarzına içkin olan ve kapitalizm yok edilmeden ortadan kalkmayacak çelişkiler, ona özgü tüm bu karşıtlıklar hala dünyayı kasıp kavuran Covid-19 salgını gibi olağan üstü şartlarda hafiflemez, bilakis şiddetlenerek ağırlaşır. Ekonomiyle ilgili kurumlar, emperyalist tekellerin sözcüleri tarafından dünya iktisadında 2021 yılında yüzde sekiz ile on arasında daralma […]

Kancha Ilaiah Shepherd Küreselleşmiş bir dünya pazarında tekeller, karargahlarının ülkelerindeki demokratik devlet aygıtını daha önce hiç olmadığı kadar kontrol edebilecekleri bir şekilde büyüyor. Sağ kanat partiler, tekelci evlerin tam desteğiyle iktidara geldiklerinde, tekelciler ile pazarlarına erişimlerinin herhangi bir engel olmaksızın izin verilmesi gereken parti arasında bir sözleşme vardır. Sözleşmenin bir kısmı, tekelcilerin […]

Yalan, dolan, çarpıtma ve manipülasyon üretme merkezleri burjuva medya tekeline rağmen toplumsal gerçekler gizlenemiyor. Savaş medyası egemen sınıf refleksi ile AKP hükümeti, ebedi liderleri RTE ve en önemlisi de devlete hakim bürokrasi ile tam uyum içinde Türkiye ve K. Kürdistan proletaryası, tüm emekçi halklarımızı aldatma görevini yerine getirmektedir. İşçiler, emekçi […]

Dünyayı kasıp kavuran koronavirüs salgın hastalığı üzerinden aylar geçti. Aşı çalışmaları devam etmekle birlikte salgın hız kesmeden yayılıyor. Ve en çok etkilenen kesim elbette emekçilerdir. Test yaptırabilmek, tedavi olmak, dengeli beslenip dinlenebilmek işçi sınıfı ve emekçi kesimler açısından sorundur. Sadece ülkemizde değil, dünya çapında emekçiler için salgın kabusa dönmüş durumdadır. Burjuvazi salgını […]

Maryia Sadouskaya-Komlach Belarus’un başkenti Minsk’te Lukashenka’ya karşı protesto mitingi. Fotoğraf CC BY-SA 3.0: Homoatrox / Wikimedia Commons . Bazı hakları saklıdır. Belaruslular, uzun süredir hükümdar olan Alyaksandr Lukashenka’yı polis şiddetine ve soğuğa göğüs gererek protesto etmeye devam ediyor. AB, Belaruslu yetkililere ve işletmelerine karşı üçüncü yaptırım paketini hazırlarken , Batı’nın özellikle belirli BT ürünlerinin arzını yasaklamayı düşünmek için daha […]

Hakim sınıflar cephesinden durum net ve anlaşılır, egemen olmanın avantajı ile medya tekeli, siyasetçiler ve diğer tüm araçlar kullanılarak toplumsal olgular ters yüz ediliyor. İşletmeler kapanıyor, iç bin sayısını aşan konkordato (iflas erteleme) ilanı, iflas bayrağını çekecekleri açık olan küçük üreticiler, yüzde 35’leri bulan enflasyon, sonu gelmeyen zamlarla hergün değişen […]

Kategoriler


Translate »