Kürt sorununda yeni bir çözüm süreci olur mu?diye kaç gündür yurtsever arkadaşlarla tartışıyorum… Büyük bir çoğunluğu ‘kesinlikle olmaz’ diyor ve bu konuyu açtığım için radikal tepki veriyorlardı.Oysa ki daha önce de bunlar masaya otururlar dediğimde de… çok sert tepki gösteriyorlardı ve barış çağrısı sonrası gördük ki sert tepki gösterenler birden […]

Maoistler, tarihi, devrimci mücadelede bir silah haline getirmesini iyi bilirler. Geçmiş sınıf mücadelesi deneyimlerimiz, bize neyi yapmamız gerektiğini ve neyi yapmamamız gerektiğini geldiğimiz sonuçla göstermektedir. Şanlı tarihimiz, bizlere gelişmenin ve kitlelere önderlik etmenin sorumluluğunu emretmektedir. Yarım asırlık kanlı mücadelemiz geleceğimizin rehberidir. Bu 50 yılda bir çok hata yapmamıza rağmen, devrimci […]

Glasgow’da, 31 Ekim-12 Kasım tarihlerinde ki COP26 iklim zirvesinde, dünya hükümetleri sözüm ona bir çözüm olarak, iklim değişikliğini sınırlamanın yollarını ve hedeflerini tartışıyor. Almanya, 2022’nin sonuna kadar yurtdışında fosil yakıtların finansmanını aşamalı olarak sona erdirme girişimine katılıyor. Bu, Çevre Bakanı Sekreteri Jochen Flasbarth tarafından, Salı günü Glasgow’daki BM iklim konferansında […]

Almanya seçimleri emek sermaye çelişkisini nasıl ortaya koyuyor Seçimler sonuçları, SPD ve Yeşilleri kazananlar olarak göstersede ve büyük ihtimalle kurulacak olan ‘Lamba koalisyonu‘; çeşitli konu başlıklarında, “sosyal iyileştirme” beklentisi yaratsa da, Alman ve çok uluslu tekellerin istekleri doğrultusunda, emperyalist devletlerin içinde olduğu kaçınılmaz bunalım ve krizler açısından bu süreci emekçilerin […]

Mücadele edip yenilenler, yenilgilerinden dersler alarak yeniden mücadeleyi ileriye zafere taşıyabilirler. Mücadele etmeden yenilenler… herşeyi yenilediklerini iddia ederek ancak durağanlıklarını meşru kılmaya çalışırlar. Devrim sosyal paylaşım ve fikir kulüpleriyle gerçekleşmez. Devrim teori pratik birliğiyle işçi sınıfının önderliğinde Halk Savaşı stratejisiyle gerçekleşir. Kaçınılmazlık olarak görülen zafer ancak ve ancak yenilgiler… deneyimler, […]

Serdar Okan Bir ırmaktır o gürül gürül akar… “…Baba Erdoğan’ı proleterya saflarında bu denli yüce kılan ve bir o kadar sembolleştiren politik gelişmeler neydi diye sorulursa. Verilecek yanıt: Ezilen azınlık milleyete ve inanca mensup olmasına rağmen, her mücadeleyi sınıf perspektifi ile ele alması… İrade ve eylemlerde ki inisiyatifi… Ezilenler cephesine […]

Kategoriler


Translate »