HAKKIMIZDA

İdeolojik olarak MLM çizginin yön verdiği gazetemiz (yazılı ve internet) bir yanıyla sağ tasfiyeciliğin devrimci hareketi sarıp sarmaladığı koşullarda bilimsel sosyalizmi kararlılıkla savunmakta bir yanıyla da yine sağ tasfiyeci etkiyle ağır darbeler alan Kaypakkayacı komünist hareketi merkezi bir yapı etrafında toplamanın önemine vurgu yapan bir araç olmaktadır. Sosyalist basın geleneğinin kökleri derindedir.

Tarihsel örnekleri dikkatle incelediğimizde bir örgütlenme aracının bedellerle, emekle yaratıldığını ve ne kadar önemli bir misyona sahip olduklarını görebiliriz. Iskra’nın oportünistlerin eline geçene kadar partinin önemli bir aracı olduğu bilinir. Lenin yoldaş bu tarihi tecrübeler neticesinde yayın organları için “kolektif bir ajitatör ve kolektif bir propagandacı değil, aynı zamanda kolektif bir örgütleyicidir.” tespitini yapmıştır. Hakim sınıfların her yönüyle egemenliğini perçinleyip kitleleri düzen etrafında bütünleştirmeye çalıştığı koşullarda bizde bu araçları etkili şekilde kullanabilmeliyiz.

Gazetemizin sesine ses olmak örgütlenmek-örgütlemek ve kolektifin bir parçası olarak emeğimize emek katmak oldukça önemlidir. Bu çabayla zorlukları aşarak Devrimci Demokrasi’yi savunmalı ve onun daha geniş kitlelere ulaşabilmesi için azimle çalışmalıyız. Hareketimizin tarihi mirasını sahiplenen, sosyalist basın geleneğini sürdüren ve işçi sınıfına, halk kitlelerine gerçeği bilimsel sosyalist bakış açısıyla anlatma misyonuyla yola çıkan Devrimci Demokrasi hepimizin sesidir.

Sesimize sahip çıkarak Halk İçin Devrimci Demokrasi anlayışını büyütelim…!

VARDIK, VARIZ, VAROLACAĞIZ

Bize yazı, fotograf, haber ileterek katkı sunabilirsiniz. Devrimci Demokrasi de çıkan haber, yazı, perspektif , çeviri vd. konularda eleştiri, önerilerinizle yayınımızı geliştirmemize katılım gösterebilirsiniz.

Aşağıdaki adreslerden iletişim kurabilirsiniz.

*Türkiye ve Kuzey Kürdistan

habermerkezi@devrimcidemokrasi.com

info@devrimcidemokrasi.com

*Avrupa Devrimci Demokrasi

info@devrimcidemokrasi.org

*Rojava DevrimciDemokrasi

rojava@devrimcidemokrasi.org

Kategoriler


Translate »